Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-72C31-165 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-72C31-165 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-72C31-165 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-72C31-165 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-72C31-165 100% Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Âu pha lê 50212-72C31-165

Âu pha lê 50212-72C31-165

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm