Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-78D55-128Z 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-78D55-128Z 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-78D55-128Z 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-78D55-128Z 100% Chính Hãng

Âu Pha Lê Tiệp Khắc 50212-78D55-128Z 100% Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Âu pha lê 50212-78D55-128Z

Âu pha lê 50212-78D55-128Z

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Xanh Lá

Thông tin sản phẩm