Âu Thủy Tinh Mạ Vàng Engermen 5408-25-5-25041-747 Chính Hãng Tiệp Khắc

Âu Thủy Tinh Mạ Vàng Engermen 5408-25-5-25041-747 Chính Hãng Tiệp Khắc

Âu Thủy Tinh Mạ Vàng Engermen 5408-25-5-25041-747 Chính Hãng Tiệp Khắc

Âu Thủy Tinh Mạ Vàng Engermen 5408-25-5-25041-747 Chính Hãng Tiệp Khắc

Âu Thủy Tinh Mạ Vàng Engermen 5408-25-5-25041-747 Chính Hãng Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Âu thủy tinh mạ vàng Engermen 5408-25-5-25041-747

Âu thủy tinh mạ vàng Engermen 5408-25-5-25041-747

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Thủy tinh

Màu sắc

Vàng

Đỏ

Xanh Dương

Thông tin sản phẩm