Bình hoa pha lê đúc

Bình hoa pha lê đúc

Bình hoa pha lê đúc

Bình hoa pha lê đúc

Bình hoa pha lê đúc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc 80218

Bình hoa pha lê đúc 80218

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

H 33cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm