Bình Hoa Pha Lê 89001-99006-300Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 89001-99006-300Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 89001-99006-300Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 89001-99006-300Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 89001-99006-300Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc 89001-99006-300

Bình hoa pha lê đúc 89001-99006-300

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

20.5 - 25.5 - 30cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm