Bình Hoa Pha Lê 8KF98-99R84-330Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KF98-99R84-330Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KF98-99R84-330Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KF98-99R84-330Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KF98-99R84-330Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc 8KF98-99R84-330

Bình hoa pha lê đúc 8KF98-99R84-330

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

33cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm