Bình Hoa Pha Lê 8KG09-99S38-305Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KG09-99S38-305Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KG09-99S38-305Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KG09-99S38-305Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685

Bình Hoa Pha Lê 8KG09-99S38-305Chính Hãng Từ TIỆP KHẮC. Hotline: 0902618685
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc 8KG09-99S38-305

Bình hoa pha lê đúc 8KG09-99S38-305

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

30.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm