Bình hoa pha lê Diamond

Bình hoa pha lê Diamond

Bình hoa pha lê Diamond

Bình hoa pha lê Diamond

Bình hoa pha lê Diamond
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc diamond

Bình hoa pha lê đúc diamond

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

33cm và 28cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm