Bình hoa pha lê đúc Flamenco có chân 37.5

Bình hoa pha lê đúc Flamenco có chân 37.5

Bình hoa pha lê đúc Flamenco có chân 37.5

Bình hoa pha lê đúc Flamenco có chân 37.5

Bình hoa pha lê đúc Flamenco có chân 37.5
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc Flamenco 37.5

Bình hoa pha lê đúc Flamenco 37.5

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

CH Czech

Kích thước:

5.5xH37.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm