Bình hoa pha lê đúc Orion

Bình hoa pha lê đúc Orion

Bình hoa pha lê đúc Orion

Bình hoa pha lê đúc Orion

Bình hoa pha lê đúc Orion
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê đúc Orion

Bình hoa pha lê đúc Orion

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

cao 30cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm