Bình hoa pha lê Flamenco Pink 30cm

Bình hoa pha lê Flamenco Pink 30cm

Bình hoa pha lê Flamenco Pink 30cm

Bình hoa pha lê Flamenco Pink 30cm

Bình hoa pha lê Flamenco Pink 30cm
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê Flamenco Pink

Bình hoa pha lê Flamenco Pink

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

CH Czech

Kích thước:

cao 30cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm