Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANGchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANGchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANGchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANGchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANGchính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANG

Bình hoa pha lê mạ vàng 80029-405VIENVANG

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

40.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm