Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410auchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410auchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410auchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410auchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410auchính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410au

Bình hoa pha lê mạ vàng 80747-57001-410au

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

35.5 - 41cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm