Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210

Bình hoa pha lê mạ vàng 80C57-72C31-210

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

21cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm