Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHOchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHOchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHOchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHOchính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHOchính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHO

Bình hoa pha lê mạ vàng 8KF98_330_AUNHO

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

33cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm