Bình hoa pha lê mài 82707-57001-505MAT Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 82707-57001-505MAT Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 82707-57001-505MAT Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 82707-57001-505MAT Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 82707-57001-505MAT Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài 82707-57001-505MAT

Bình Hoa Pha Lê Mài 82707-57001-505MAT

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

43 - 50.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm