Bình hoa pha lê mài 83720-58810-35003-305 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 83720-58810-35003-305 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 83720-58810-35003-305 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 83720-58810-35003-305 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 83720-58810-35003-305 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài 83720-58810-35003-305

Bình Hoa Pha Lê Mài 83720-58810-35003-305

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

30.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm