Bình hoa pha lê mài 88381-57001-410 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 88381-57001-410 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 88381-57001-410 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 88381-57001-410 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 88381-57001-410 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài 88381-57001-410

Bình Hoa Pha Lê Mài 88381-57001-410

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

41cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm