Bình hoa pha lê mài 89001-56060-250 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 89001-56060-250 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 89001-56060-250 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 89001-56060-250 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài 89001-56060-250 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài 89001-56060-250

Bình Hoa Pha Lê Mài 89001-56060-250

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

25 - 30cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm