Bình hoa pha lê mài C894 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài C894 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài C894 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài C894 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài C894 Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài C894

Bình Hoa Pha Lê Mài C894

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

0

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm