Bình hoa pha lê mài PL-050(57001) Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài PL-050(57001) Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài PL-050(57001) Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài PL-050(57001) Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê mài PL-050(57001) Pha Lê chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Mài PL-050(57001)

Bình Hoa Pha Lê Mài PL-050(57001)

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

0

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm