Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R

Bình hoa pha lê màu 88350-76F46-249R

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

24.9cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Tím

Đỏ

Thông tin sản phẩm