Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z

Bình hoa pha lê màu 88849-78D27-270Z

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

25.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Tím

Đỏ

Thông tin sản phẩm