Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp

Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R Pha Lê Tiệp Khắc sang trọng, đẳng cấp
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R

Bình hoa pha lê màu 88855-78D80-255R

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Thông tin sản phẩm