Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A sang trọng, đẳng cấp.

Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A sang trọng, đẳng cấp.

Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A sang trọng, đẳng cấp.

Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A sang trọng, đẳng cấp.

Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A sang trọng, đẳng cấp.
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A

Bình hoa pha lê màu VAS-8328-44-PRIG-A

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Đức

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Tùy Chọn

Thông tin sản phẩm