Bình hoa pha lê vẽ nghệ thuật 8KF78-355Hoado 100% nhập chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê vẽ nghệ thuật 8KF78-355Hoado 100% nhập chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê vẽ nghệ thuật 8KF78-355Hoado 100% nhập chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê vẽ nghệ thuật 8KF78-355Hoado 100% nhập chính hãng từ Tiệp Khắc

Bình hoa pha lê vẽ nghệ thuật 8KF78-355Hoado 100% nhập chính hãng từ Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Pha Lê Vẽ Màu 8KF78-355Hoado

Bình Hoa Pha Lê Vẽ Màu 8KF78-355Hoado

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

35.5cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Đỏ

Xanh Lá

Nâu

Vàng

Thông tin sản phẩm