Bình hoa pha lê Yoko

Bình hoa pha lê Yoko

Bình hoa pha lê Yoko

Bình hoa pha lê Yoko

Bình hoa pha lê Yoko
Trang chủ > Sản phẩm > Bình hoa pha lê Yoko

Bình hoa pha lê Yoko

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

cao 30cm

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm