Bình hoa thủy tinh mạ vàng 83219-43-17594-85 100% Chính Hãng Tiệp Khắc

Bình hoa thủy tinh mạ vàng 83219-43-17594-85 100% Chính Hãng Tiệp Khắc

Bình hoa thủy tinh mạ vàng 83219-43-17594-85 100% Chính Hãng Tiệp Khắc

Bình hoa thủy tinh mạ vàng 83219-43-17594-85 100% Chính Hãng Tiệp Khắc

Bình hoa thủy tinh mạ vàng 83219-43-17594-85 100% Chính Hãng Tiệp Khắc
Trang chủ > Sản phẩm > Bình Hoa Thủy Tinh Mạ Vàng 83219-43-17594-85

Bình Hoa Thủy Tinh Mạ Vàng 83219-43-17594-85

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Thủy tinh

Màu sắc

Vàng

Đỏ

Xanh Dương

Thông tin sản phẩm