Bộ Ấm Tách Trà Sứ Tiệp Khắc OF-CS-K-CE

Bộ Ấm Tách Trà Sứ Tiệp Khắc OF-CS-K-CE

Bộ Ấm Tách Trà Sứ Tiệp Khắc OF-CS-K-CE

Bộ Ấm Tách Trà Sứ Tiệp Khắc OF-CS-K-CE

Bộ Ấm Tách Trà Sứ Tiệp Khắc OF-CS-K-CE
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Ấm Tách Trà Sứ OF-CS-K-CE

Bộ Ấm Tách Trà Sứ OF-CS-K-CE

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

15 món: 1 ấm, 2 âu, 6 tách, 6 đĩa

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Gốm Sứ

Màu sắc

Thông tin sản phẩm