Bộ bình ly pha lê đúc 56

Bộ bình ly pha lê đúc 56

Bộ bình ly pha lê đúc 56

Bộ bình ly pha lê đúc 56

Bộ bình ly pha lê đúc 56
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ bình ly pha lê đúc 56

Bộ bình ly pha lê đúc 56

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

650ml/060ml

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm