Bộ bình ly pha lê đúc cổ điển

Bộ bình ly pha lê đúc cổ điển

Bộ bình ly pha lê đúc cổ điển

Bộ bình ly pha lê đúc cổ điển

Bộ bình ly pha lê đúc cổ điển
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ bình ly pha lê đúc Quadro

Bộ bình ly pha lê đúc Quadro

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

750ml/340ml

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm