Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 20260-57001-320au.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 20260-57001-320au.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 20260-57001-320au.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 20260-57001-320au.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 20260-57001-320au.jpg
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 20260-57001-320AU

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 20260-57001-320AU

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm