Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 31163-12M75-130.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 31163-12M75-130.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 31163-12M75-130.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 31163-12M75-130.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 31163-12M75-130.jpg
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 31163-12M75-130

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 31163-12M75-130

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm