Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 40088-085-12170-210aum.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 40088-085-12170-210aum.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 40088-085-12170-210aum.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 40088-085-12170-210aum.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 40088-085-12170-210aum.jpg
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 40088-085-12170-210AUM

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 40088-085-12170-210AUM

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm