Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 99999_45010_72c31_140.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 99999_45010_72c31_140.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 99999_45010_72c31_140.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 99999_45010_72c31_140.jpg

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng Tiệp Khắc 99999_45010_72c31_140.jpg
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 99999_45010_72C31_140

Bộ Bình Ly Pha Lê Mạ Vàng 99999_45010_72C31_140

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm