Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93j06-50-12137-11010-60Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93j06-50-12137-11010-60Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93j06-50-12137-11010-60Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93j06-50-12137-11010-60Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93j06-50-12137-11010-60Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93J06-50-12137-11010-60

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 93J06-50-12137-11010-60

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm