Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99k88-56060-819Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99k88-56060-819Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99k88-56060-819Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99k88-56060-819Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99k88-56060-819Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99K88-56060-819

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99999-99K88-56060-819

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm