Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99a44-57s12-457Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99a44-57s12-457Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99a44-57s12-457Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99a44-57s12-457Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99a44-57s12-457Pha Lê Tiệp Khắc Chính Hãng
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99A44-57s12-457

Bộ Bình Ly Pha Lê Mài 99A44-57s12-457

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm