Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 30424-1000-18026-85

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 30424-1000-18026-85

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 30424-1000-18026-85

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 30424-1000-18026-85

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 30424-1000-18026-85
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng 30424-1000-18026-85

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng 30424-1000-18026-85

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm