Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 3803-650-17375-41

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 3803-650-17375-41

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 3803-650-17375-41

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 3803-650-17375-41

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng Tiệp Khắc 3803-650-17375-41
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng 3803-650-17375-41

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Mạ Vàng 3803-650-17375-41

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

1 bộ và 6 Ly

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Vàng

Thông tin sản phẩm