Bộ Đồ Ăn Sứ Tiệp Khắc ccbda-006 Gốm Sứ Châu Âu Cao Cấp

Bộ Đồ Ăn Sứ Tiệp Khắc ccbda-006 Gốm Sứ Châu Âu Cao Cấp

Bộ Đồ Ăn Sứ Tiệp Khắc ccbda-006 Gốm Sứ Châu Âu Cao Cấp

Bộ Đồ Ăn Sứ Tiệp Khắc ccbda-006 Gốm Sứ Châu Âu Cao Cấp

Bộ Đồ Ăn Sứ Tiệp Khắc ccbda-006 Gốm Sứ Châu Âu Cao Cấp
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Đồ Ăn Sứ CCBDA-006

Bộ Đồ Ăn Sứ CCBDA-006

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Gồm 27 món

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Gốm Sứ

Màu sắc

Thông tin sản phẩm