Bộ Ly Thủy Tinh Tiệp Khắc 40159_43249_150

Bộ Ly Thủy Tinh Tiệp Khắc 40159_43249_150

Bộ Ly Thủy Tinh Tiệp Khắc 40159_43249_150

Bộ Ly Thủy Tinh Tiệp Khắc 40159_43249_150

Bộ Ly Thủy Tinh Tiệp Khắc 40159_43249_150
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ Ly Thủy Tinh 40159_43249_150

Bộ Ly Thủy Tinh 40159_43249_150

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

6 ly x 150ml

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Thủy tinh

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm