Bộ trà sứ châu Âu MT CS LZ 011 họa tiết dây vàng sang trọng

Bộ trà sứ châu Âu MT CS LZ 011 họa tiết dây vàng sang trọng

Bộ trà sứ châu Âu MT CS LZ 011 họa tiết dây vàng sang trọng

Bộ trà sứ châu Âu MT CS LZ 011 họa tiết dây vàng sang trọng

Bộ trà sứ châu Âu MT CS LZ 011 họa tiết dây vàng sang trọng
Trang chủ > Sản phẩm > Bộ trà sứ MT CS LZ 011

Bộ trà sứ MT CS LZ 011

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

CH Czech

Kích thước:

Số bóng:

Khối lượng:

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm