Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Đèn chùm đồng Alrai III Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Đèn chùm đồng Alrai III Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

46x47cm

Số bóng:

3

Khối lượng:

4kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm