Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Đèn chùm đồng Aphrodite VI Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

56x36cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

5kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm