Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Đèn chùm đồng Aries XVI Lamp Shades

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

78x65cm

Số bóng:

16

Khối lượng:

22kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm