Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VI Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

70x42cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

10kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm