Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Đèn chùm đồng Arrakis VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

72x44cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

14kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm