Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Đèn chùm đồng Arrakis X Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Đèn chùm đồng Arrakis X Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

76x47cm

Số bóng:

10

Khối lượng:

14kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm