Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Đèn chùm đồng Bozzolo V Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

78x46cm

Số bóng:

5

Khối lượng:

6kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm